project_img

Брошура за МБАЛ Надежда

Брошурата е изработена за нуждите на отделението по образна диагностика в МБАЛ Надежда.

project_full_image
Част от нашите проекти

Част от нашите проекти

X