project_img

Ediface уеб сайт

Ediface е онлайн платформа за управлявайте на учебно съдържание. Позволява измерване на индивидуалното обучение с викторини и оценки преди и след курса.

project_full_image
Част от нашите проекти

Част от нашите проекти

X